Chính Sách

Việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ những chính sách bên dưới của chúng tôi, nếu bạn vi phạm chúng tôi có quyền xử lí dựa vào những chính sách đã đặt ra.

Về bài viết

  • Tất cả bài viết trên trang của chúng tôi đều do chúng tôi tự viết ra, hoặc có tham khảo các nguồn khác trên mạng. 
  • Nếu có bất kỳ vấn đề về bản quyền nội dung nào vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét và quyết định giữ lại hoặc gỡ bỏ khỏi website.
  • Nếu bạn sao chép bài viết của chúng tôi vui lòng ghi nguồn hoặc trích dẫn liên kết đến bài viết của chúng tôi.

Về bình luận

Chúng tôi khuyến khích các bình luận mang tính góp ý nhằm cải thiện website của chúng tôi từ các bạn, cũng sẽ hỗ trợ nhiệt tình các bình luận mang tính hỏi đáp về các vấn đề trong các bài viết của chúng tôi.
Tuy nhiên khi bạn đăng một bình luận bạn cần tuân thủ các điều sau:
  • Không nên sử dụng, câu từ liên quan đến tôn giáo, chính trị...
  • Nhận xét phải liên quan tới vấn đề, nội dung bài viết
  • Không sử dụng các từ ngữ thô tục, thiếu văn hoá, mang tính đả kích.
  • Không lạm dụng để SPAM!!!
Mọi bình luận không tuân thủ chúng tôi có quyền xóa bỏ bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bình Luận Gần Đây