Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của PlusKienThuc.Com.

Thông tin thu thập

Chúng tôi có quyền thu thập những đóng góp, ý kiến của độc giả nhằm cải thiện chất lượng của website.
Nếu bạn đăng ký nhận bài viết qua email, chúng tôi có quyền thu thập thông tin bạn cung cấp để gửi cập nhật mới trên website cho bạn.

An ninh thông tin

Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin thu thập được nhằm cải thiện chất lượng website.
Bạn hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ không công khai hoặc chia sẻ cho bên thứ ba về thông tin mà chúng tôi thu thập được.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư).