• 10 cuốn sách marketing dành cho người mới bắt đầu

10 cuốn sách marketing dành cho người mới bắt đầu

Marketing là một lĩnh vực rộng, đòi hỏi sự thấu hiểu nhu cầu, tâm lý khách hàng. Chiến lược Marketing qua các thời kỳ khác nhau cũng thay đổi theo xu hướng công nghệ. Sau đây, góc nhìn Marketing xin giới thiệu đến bạn những cuốn sách cơ bản về Marketing chứa những kiến thức, tâm lý bất biến của khách hàng và sự thay đổi chiến lược của các thương hiệu theo sự phát triển của thương hiệu:


1. 22 quy luật bất biến trong Marketing - Tác giả Al Ries - Jack Trout
2. Thấu hiểu tiếp thị từ A - Z - Tác giả Philip Kotler
3. Khác biệt hay là chết - Tác giả Jack Trout và Steve Rivkin
4. Đặt tên cho thương hiệu - Tác giả Jacky Tai
5. Cái đuôi dài - Tác giả Chris Anderson
6. Phi lý trí – Tác giả Dan Ariely
7. Điểm bùng phát – Tác giả Malcolm Gladwell
8. Thôi miên bằng ngôn từ – Tác giả Joe Vitale
9. Marketing du kích - Tác giả Jay Conrad Levinson
10. Ý tưởng này là của chúng mình - Tác giả Huỳnh Vĩnh Sơn