• Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework


480,000đ 800,000đ -40%
  • Công nghệ thông tin
  • Đặng Kim Thi
  • 52 bài giảng/ 04 giờ 17 phút
  • Mua 1 lần học trọn đời

Bạn sẽ học được gì?

Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
Làm việc với Laravel Framework mới nhất
Xây dựng theo mô hình MVC
Sử dụng Eloquent ORM
Sử dụng SQL
Thiết lập template cho website với Blade Template
Xây dựng form để thu thập dữ liệu
Hiển thị dữ liệu
Tìm kiếm dữ liệu
Cập nhật và xoá dữ liệu
Định hướng trang web với Route

Đối tượng đào tạo

Sinh viên muốn trở thành lập trình viên web php chuyên nghiệp
Lập trình viên muốn học framework tuyệt vời nhất của php
Người muốn kiếm tiền từ công việc làm freelancer php developer

Giới thiệu khóa học

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3
Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm.
Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:
Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL
Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn
Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
Tạo layout chung cho ứng dụng web
Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu
Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khoá học
 Phần 2: Thiết lập môi trường local
 Phần 3: Định tuyến Route
 Phần 4: Điều khiển Controller
 Phần 5: Hiển thị View
 Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu
 Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel
 Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM
 Phần 9: Dự Án : ToDo List
 Phần 10: Tổng kết