Nghệ thuật cho vay tiền thông minh


480,000đ 800,000đ -40%
  • Kinh doanh - Khởi nghiệp
  • Thành Đô
  • 27 bài giảng/ 01 giờ 49 phút
  • Mua 1 lần học trọn đời

Bạn sẽ học được gì?

Giải quyết vấn đề nỗi đau mất tiền cho khách
Có giải pháp cho vay an toàn vừa giữ được những lợi ích tiền bạc và mối quan hệ
Cách quản trị tiền cho vay
Cách tìm hiểu và lựa chọn đối tượng cho vay an toàn
Cách quản trị nguồn tiền vay tốt.

Đối tượng đào tạo

Bất kỳ ai có thực hiện giao dịch tiền bạc
Chủ doanh nghiệp, chủ shop
Người bán hàng
Người cầm đồ, người cho vay uy tín.

Giới thiệu khóa học

Bạn đang có một số tiền nhưng bạn không có nhu cầu sử dụng để đầu tư mở rộng kinh doanh, bạn muốn dùng tiền đó cho vay vừa để giữ tiền, kiếm tiền với lãi, và xây dựng được mối quan hệ trong công việc. Nhưng bạn lại lo lắng:
Cho vay khó có thể thu hồi
Khách hàng không trả được lãi
Khách hàng không có khả năng thanh toán nợ
Khó thu hồi tiền ngay khi có việc cần dùng
Nếu bạn đang ở trong tình huống khó khăn đó thì khóa học “Nghệ thuật cho vay tiền thông minh” sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó nhanh chóng. Bạn có thể thoải mái cho vay tiền mà không cần lo lắng sợ rằng khách hàng không trả được tiền.
Trong khóa học “Nghệ thuật cho vay tiền thông minh” Chuyên gia đầu tư tài chính Thành Đô sẽ chia sẻ cho các vấn đề để khi cho vay tiền bạn sẽ tạo được ra thêm tiền, giữ được mối quan hệ tốt đẹp và không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Bạn sẽ hiểu được các lợi ích của việc cho vay tiền, cách thẩm định đối tượng vay, thẩm định mục đích dự án cho vay, chuẩn bị đầy đủ về giấy tờ để cho vay an toàn và cách quản trị nguồn vốn vay tốt nhất.

Nội dung khóa học

 Phần 1: TỔNG QUAN
 Phần 2: THẨM ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VAY
 Phần 3: THẨM ĐỊNH MỤC ĐÍCH, DỰ ÁN CHO VAY
 Phần 4: CHO VAY AN TOÀN
 Phần 5: QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VAY