Lập trình Matlab


300,000đ 500,000đ -40%
  • Công nghệ thông tin
  • Tạ Đức Hải
  • 31 bài giảng/ 04 giờ 27 phút
  • Mua 1 lần học trọn đời

Bạn sẽ học được gì?

Tự giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa trong quá trình lập trình
Tiết kiệm thời gian và công sức trong học tập và nghiên cứu
Trang bị cho mình những kiến thức dựa trên kinh nghiệm lập trình lâu năm của giảng viên cùng tư duy lập trình bài bản, giúp ích cho quá trình học tập và nghiên cứu lâu dài

Đối tượng đào tạo

Sinh viên các trường kĩ thuật, học viên cao học các trường kĩ thuật.

Giới thiệu khóa học

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks.
MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Phần 2: Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)
 Phần 3: Đồ họa 2D trong Matlab
 Phần 4: Ma trận (Mảng 2 chiều)
 Phần 5: Cấu trúc điều khiển chương trình
 Phần 6: Đồ họa 3D trong Matlab
 Phần 7: Bài tập tổng hợp