Lập trình LinQ toàn tập


420,000đ 700,000đ -40%
  • Công nghệ thông tin
  • Trần Duy Thanh
  • 71 bài giảng/ 18 giờ 45 phút
  • Mua 1 lần học trọn đời

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng đào tạo

Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng
Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng
Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ
Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn học lập trình C#?
Bạn tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình?
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện?
Khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Sử dụng Extension method
Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
Xử lý chuỗi, mảng, collections
Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
Triển khai được mô hình đa tầng
Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về LINQ
 Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ
 Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ
 Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ
 Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL
 Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL
 Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL
 Phần 8: Sử dụng Store Procedure
 Phần 9: Các bài tập rèn luyện