Lập trình Java trong 4 tuần


420,000đ 700,000đ -40%
  • Công nghệ thông tin
  • Trần Duy Thanh
  • 90 bài giảng/ 18 giờ 54 phút
  • Mua 1 lần học trọn đời

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
Có khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
Bạn sẽ viết được phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java

Đối tượng đào tạo

Bất cứ ai muốn học lập trình Java
Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về java
Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giới thiệu khóa học

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Đến với khóa học này "Lập trình Java trong 4 tuần" bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....), cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
 Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
 Phần 3: Xử lý lỗi trong Java
 Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
 Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java
 Phần 6: Xử lý mảng trong Java
 Phần 7: Xử lý Collection trong Java
 Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java
 Phần 9: Xử lý tập tin trong Java
 Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java
 Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần