• Tổng hợp Javascript hiển thị thống kê dữ liệu trong blogger

Tổng hợp Javascript hiển thị thống kê dữ liệu trong blogger

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn những đoạn javascript hiển thị thống kê dữ liệu trong blogger.

Hướng dẫn thực hiện


Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị blogger rồi chọn Chủ đề -> Chỉnh sửa 
Bước 2: Tìm đến thẻ </body> rồi dán đoạn Javascript sau lên trước nó
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js'></script>
<script type='text/javascript'>
// Hiển thị thời gian tải trang
var startTime = new Date();
function currentTime() {
var a = Math.floor((new Date() - startTime) / 100) / 10;
if (a % 1 == 0) a += &quot;.0&quot;;
document.getElementById(&quot;endTime&quot;).innerHTML = a;
}
window.onload = function() {
clearTimeout(loopTime);
}
var loopTime = setInterval(&quot;currentTime()&quot;, 100);
</script>
<script type='text/javascript'>
// Hiển thị tổng số lượt chia sẻ blog trên facebook
var uri = &#39;http://pluskienthuc.com&#39;;
var getFacebookCount = function () {
$.getJSON(&#39;https://graph.facebook.com/&#39;+uri, function(data){
var facebookShares = data.share.share_count;
console.log(data);
if (facebookShares) {
$(&#39;#totalShares&#39;).append(facebookShares);
} else {
$(&#39;#totalShares&#39;).append(0);
}
});
};
getFacebookCount();
</script>
<script type='text/javascript'>
// Hiển thị tổng số bài viết
function totalPosts(json){document.getElementById('totalPosts').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=totalPosts"></script>
<script type='text/javascript'>
// Hiển thị tổng số bình luận
function totalComments(json){document.getElementById('totalComments').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=totalComments"></script>
<script type='text/javascript'>
// Hiển thị tổng số trang tĩnh
function totalPages(json){document.getElementById('totalPages').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/pages/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=totalPages"></script>
<script type='text/javascript'>
// Hiển thị tổng số bài viết của một nhãn bất kỳ
function totalPostslabel(json){document.getElementById('totalPostslabel').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Thủ Thuật Blogger?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=totalPostslabel"></script>
Nếu blog của các bạn đã có dòng sau thì có thể bỏ nó đi
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js'></script> 
Bước 3: Chèn đoạn code sau vào nơi bạn muốn hiển thị trên blog
Thời gian tải trang: <span id='endTime'/>
Tổng số lượt share: <span id='totalShares'/>
Tổng số bài viết: <span id='totalPosts'/>
Tổng số comment: <span id='totalComments'/>
Tổng số trang tĩnh: <span id='totalPages'/>
Tổng số bài viết nhãn "Thủ Thuật Blogger": <span id='totalPostslabel'/>
Phần tổng số bài viết hiển thị theo nhãn bạn có thể thay đổi thành nhãn khác và cũng có thể thêm nhiều nhãn khác vào nhé.

Lời kết

Vậy là chỉ với vài thao tác là bạn đã có thể hiển thị thống kê được những dữ liệu có trong blogger rồi.
Chúc các bạn thành công!