• Seo Onpage Blogspot - #1 Xóa bỏ CSS và JavaScript mặc định của blogger

Seo Onpage Blogspot - #1 Xóa bỏ CSS và JavaScript mặc định của blogger

Xin chào các bạn! Trong thời qua mình đã bỏ một khoảng thời gian lớn để tối ưu blog của mình được tốt hơn. Vì vậy mình quyết định chia sẻ tới các bạn bí quyết mình đã làm trong thời qua.

CSS và JavaScript mặc định là gì?

CSS và JavaScript mặc định là những thuộc tính không thực sự cần thiết và làm chậm blog của bạn.
Bạn có thể kiểm tra bằng Tool PageSpeed Insights bạn sẽ luôn thấy sự hiện diện của hai thuộc tính này.

1. Xoá bỏ CSS mặc định

Khi bạn kiểm tra bằng Tool PageSpeed Insights sẽ thấy xuất hiện đề xuất khắc phục lỗi với các link dạng như sau:
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/16153472-css_bundle_v2.css' />
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=3914206707481629209&zx=49ad1487-13e9-4532-9263-9e81c3e7ceaf' /> 
Bạn tìm đến thẻ <b:skin> sau đó dán vào ngay trên thẻ đó đoạn code sau:
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
&lt;!-- /* 
Sau khi chỉnh sửa đoạn code của chúng ta sẽ có dạng:
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
&lt;!-- /*<b:skin><![CDATA[*
Và để bố cục không bị lỗi bạn cần thêm đoạn code sau ngay dưới thẻ <head> 
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[//CSS Readyfunction loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }loadCSS("https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1535467126-widget_css_2_bundle.css");//]]></script> 
Vào chủ đề tìm thẻ <html> nó nằm ngay đầu trang
Sau đó thêm b:css = "false" vào ngay sau <html 
Kết quả sẽ được đoạn code như sau
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:version='2' class='v2' dir='ltr' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

2. Xoá bỏ JavaScript mặc định

Bạn lần lượt thay thế các thẻ sau:
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>
Chuyển thành
<html>
&lt;head&gt;
...
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
...
&lt;!--<head/>--&gt;
&lt;!--<body/>--&gt;
&lt;/body&gt;
</html>
Bây giờ bạn lưu mẫu lại và kiểm tra bằng công cụ mình để ở trên đầu bài viết. Chắc chắn tốc độ blog của bạn sẽ nhanh hơn lúc kiểm tra đầu nhé!

Lời Kết

Hy vọng với thủ thuật nhỏ này sẽ có ích đối với blog của bạn.
Lưu ý: Không phải template nào cũng tương thích khi xoá bỏ CSS mặc định. Blog bạn sẽ có một vài lỗi nhỏ. Tất nhiên bạn cũng là một người am hiểu về CSS để làm chủ được tình thế!