• Tạo nhãn phân biệt nhận xét của admin và nhận xét của khách

Tạo nhãn phân biệt nhận xét của admin và nhận xét của khách

Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Tạo nhãn phân biệt nhận xét của admin và nhận xét của khách. Cái này giúp người khác có thể phân biệt giữa bình luận của tác giả bài viết/admin và của bạn đọc thông thường.


Cách 1: Dùng CSS

Bước 1. Đăng nhập Blogger > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML
Bước 2. Tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn CSS này vào trước thẻ đó
.comments .blog-author a:after{content: "Admin"; background: #f17a7a; color: #fff; padding: 0 10px; margin: 0 0 0 8px; font-weight: 400; border-radius: 4px; pointer-events: none}
Bước 3. Lưu template

Cách 2: Dùng Javascript

Bạn chèn đoạn script này trên thẻ </head> là được.
<script>
$(function() {function highlight(){$(&#39;.user.blog-author,.ssyby&#39;).closest(&#39;.comment-block&#39;).css(&#39;background&#39;,&#39;linear-gradient(50deg,#ffffff,#f4f4f4)&#39;).css(&#39;padding&#39;, &#39;0&#39;);}$(document).bind(&#39;ready scroll click&#39;, highlight);});
</script>

Lời kết

Vậy là chỉ với vài bước đơn giản thôi bạn đã dễ dàng tạo được nhãn phân biệt giữa admin và khách rồi đó, thủ thuật này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến blog cả và nó cũng giúp phần bình luận của bạn trông "ngầu" hơn đó! Chúc bạn thành công!