• Thủ thuật bảo vệ bản quyền template bằng Javascript cho Blogspot

Thủ thuật bảo vệ bản quyền template bằng Javascript cho Blogspot

Vấn đề bản quyền đang là vấn đề khá nhúc nhối trong cộng đồng Blogger/Blogspot. Việc chia sẻ template miễn phí rất phổ biến. Tuy nhiên, rất ít người tôn trọng tác giả mà giữ lại link dưới phần footer. Một số người thì xóa ngay dòng đó sau khi cài đặt template vào blogspot. 
Vậy để bảo vệ cho dòng bản quyền template thì phải làm thế nào? Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn javascript bắt buộc người dùng phải giữ lại đoạn bản quyền đó. Nếu họ xóa nó đi thì blog sẽ tự động chuyển hướng về trang chủ của người đã chia sẻ template kia.

 1. Tạo bản quyền chân trang


Bước 1: Đăng nhập Blogger ➜ Chủ đề ➜ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Chèn đoạn javascript dưới đây vào trước thẻ </head> trong template.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function () {
$('#copyright').html('<a href='http://www.pluskienthuc.com' >Plus Kiến Thức</a>');
setInterval(function () {
if (!$('#copyright:visible').length) window.location.href = 'http://www.pluskienthuc.com'
}, 1000)
})
//]]>
</script>
Bước 3: Chèn đoạn code sau đây vào nơi bạn muốn đặt bản quyền (thông thường ta thường đặt ở footer - phần chân trang)
<a href='http://www.pluskienthuc.com' id='copyright'>Plus Kiến Thức</a>
Bước 4: Lưu template.
Nếu Ai Đổi Cấu Trúc Link Thì Nó Tự Chuyển Sang Blog Của Bạn

2. Tạo code bản quyền cho một đoạn code trong blogspot

Cách này sẽ thích hợp với những ai chưa muốn share code hay teamplate mà sợ người khác lấy trộm code một cách công khai. Đoạn Javascript này sẽ so sánh URL hiện tại của trang với URL mà bạn cho phép ở Javascript nếu như sai lệch sẽ lập tức chuyển hướng về BLOG của bạn.
Bước 1: Đăng nhập Blogger ➜ Chủ đề ➜ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Chèn đoạn javascript dưới đây vào trước thẻ </head> trong template.
<script type='text/javascript'>
link = window.location.href;
        if (link.match(/(pluskienthuc.com)/ig)) {}
        else{
            window.top.location.href="http://www.pluskienthuc.com";
            }
</script>
Thay link bên trên cho phù hợp với website của bạn
Bước 3: Lưu template.

Lời kết

Bạn nên chèn thêm một đoạn javascript quan trọng khác vào chung với đoạn javascript này, rồi dùng công cụ mã hóa nó. Chứ nếu bạn chèn đơn giản như vậy vào template thì người khác sẽ xóa nó trong vòng 1 nốt nhạc.