• Chia sẻ CSS Popular Posts cho Blogspot xếp theo số thứ tự tuyệt đẹp

Chia sẻ CSS Popular Posts cho Blogspot xếp theo số thứ tự tuyệt đẹp

Chào các bạn, bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn CSS giúp làm đẹp widget Popular Posts của Blogspot. Trước mỗi tiêu đề bài viết sẽ đánh dấu một số. Để rõ hơn thì xem demo ảnh bên dưới nhé!

Hướng dẫn thực hiện


Bước 1: Đăng nhập Blogger > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Chèn đoạn CSS dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template.
#PopularPosts1 ul li:first-child:after{content:"1";color:#fff!important;background:#ff6262!important}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li:after{content:"2";color:#fff!important;background:#55579e!important}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li{background:#fff}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after{content:"3";color:#fff!important;background:#FDB713!important}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after{content:"4"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li{background:#fff}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after{content:"5"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after{content:"6"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li{background:#fff}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after{content:"7"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"8"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li{background:#fff}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"9"}
#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li + li:after{content:"10"}
#PopularPosts1 ul li:first-child:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li:after,#PopularPosts1 ul li:first-child + li + li + li + li + li:after{position:absolute;top:3px;text-align:center;left:1px;line-height:1em;font:300 20px "Roboto",sans-serif;padding:5px 12px;border-radius:50%;color:#888}
#PopularPosts1 ul li a{display:block;margin-left:45px}
Bước 3: Vào trang Bố cục, bấm Chỉnh sửa widget Bài đăng phổ biến (Popular Posts) và cài đặt như sau:

Bước 4: Lưu template.
Lưu ý: Phải xóa hết những CSS của #PopularPosts1 trước đó (nếu có).

Lời kết

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo được một widget bài viết nổi bật tuyệt đẹp rồi. Chúc các bạn thành công!