Chia sẻ code xóa bạn bè ảo, bạn bè bị FAQ trên Facebook

#Thủ Thuật #Windows #Blogger #Facebook

Chia sẻ code xóa bạn bè ảo, bạn bè bị FAQ trên Facebook

Share:
Chào các bạn, nếu như Facebook của bạn có vài trăm bàn bè, thậm chí vài nghìn bạn bè. Thì chúng ta sẽ không thể kiểm soát nổi rồi đúng không? Làm sao biết được nick ai đã die, hoặc ai đã nghỉ chơi Facebook?
Tuy nhiên, với code script mà trong bài viết hôm nay Bác Sĩ Windows sẽ giới thiệu đến các bạn, code này sẽ tự động lọc ra những người mà đã bị FAQ hoặc đã bị Facebook bắt xác minh tài khoản và sẽ tự động xóa kết bạn với những người đó.


Cách thực hiện

Bước 1. Đăng nhập vào Facebook.
Bước 2. Bấm F12, sau đó bấm qua tab Console và dán đoạn code này vào.
!function([,a]){if(!a.uid)return console.log("# login required");Promise.resolve().then(a.getFriends.bind(a)).then(a=>a.removeFriends()).then(a=>console.log("# removed",a.filter(Boolean).length," friends")||console.log("# can't remove",a.filter(a=>!a).length," friends")),console.log("Created with ❤ by ancMS; Shared by bacsiwindows.com".concat("\n","https://ancms.systems/","\n","https://gist.github.com/ancm-s/5cb15c8f432d2be1c6fdb66ff89df030"))}([[97,...[110,99,109,115,46,115,121,115,116,101,109,115]],{getFriends(){return this.fetch("/ajax/typeahead/first_degree.php",{qs:{viewer:this.uid,"filter[0]":"user","options[0]":"friends_only",__user:this.uid,__a:1,__pc:"PHASED:DEFAULT"}}).then(a=>a.text()).then(a=>JSON.parse(a.substr(9)).payload.entries.map(a=>a.uid)).then(a=>{this.friends=[...new Set(JSON.parse(document.body.innerHTML.match(/,list:(.*?)\,pageListModule/).pop()).map(a=>parseInt(a.replace(/-[0-9]$/,""))))].filter(b=>!a.includes(b));return this})},delay(){let a=Array.from(arguments).shift();return new Promise(b=>{setTimeout(()=>b(),a)})},removeFriends(){return this.success=0,this.speed=Math.pow(10,(this.friends.length+[]).length-1),Promise.all(this.friends.map((a,b)=>this.delay(++b*this.speed).then(()=>this.remove(a)).then(b=>{b&&console.log("# removed",a,`${(++this.success/this.friends.length*100).toFixed(2)}%`);return b})))},remove(){let a=Array.from(arguments).pop(),b=new FormData;return b.append("fb_dtsg",this.fb_dtsg),b.append("__user",this.uid),b.append("uid",a),b.append("unref","bd_friends_tab"),b.append("__a","-1"),b.append("__af","iw"),b.append("__be","-1"),b.append("__pc","PHASED:DEFAULT"),this.fetch("/ajax/profile/removefriendconfirm.php",{method:"POST",body:b}).then(a=>a.text()).then(a=>!JSON.parse(a.substr(9)).error)},fetch(a,b){return fetch(`${a}?${this.http_build_query(b.qs||{})}`,Object.assign({},{credentials:"include"},b))},http_build_query:a=>Object.keys(a).reduce((b,c)=>b.push([c,a[c]].map(encodeURIComponent).join("="))&&b,[]).join("&"),uid:(document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)||[,alert("Please log in facebook before remove friends")]).pop(),fb_dtsg:(Array.from($$('[name="fb_dtsg"]')||[{value:""}]).shift()||[{value:""}]).value}]);
Bước 3. Bấm Enter và đợi code chạy, sau khoảng vài giây là xong!

Lời kết

Như vậy, Bác Sĩ Windows đã giới thiệu đến các bạn đoạn script nhỏ giúp lọc ra những người không còn trong danh sách bạn bè của bạn nữa. Để xem thêm nhiều code script về Facebook hay và hữu ích hơn, hãy truy cập vào đây nhé.
CHUYÊN MỤC

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận Gần Đây

Một số lưu ý khi bình luận
● Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin.
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.