Cách xóa toàn bộ thành viên Group trên Facebook

#Thủ Thuật #Windows #Blogger #Facebook

Cách xóa toàn bộ thành viên Group trên Facebook

Share:
Bạn mệt mỏi khi muốn xóa toàn bộ thành viên của một group với số lượng thành viên lớn?
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các Cách xóa toàn bộ thành viên Group trên Facebook một cách nhanh chóng.

Cách Thực Hiện

Bước 1: Truy cập vào Group mà bạn muốn xóa và nhấp vào mục Thành viên 
Bước 2: Nhấn nút F12 hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặc Ctrl + Shift + I để mở cửa sổ Console 
Bước 3: Copy đoạn code sau và paste vào cửa sổ Console rồi nhấn Enter. 
var deleteAllGroupMembers = (function () {
var deleteAllGroupMembers = {};
// the facebook ids of the users that will not be removed.
// IMPORTANT: add your own facebook id here so that the script will not remove yourself!
var excludedFbIds = ['1234','11223344']; // make sure each id is a string!
var usersToDeleteQueue = [];
var scriptEnabled = false;
var processing = false;
deleteAllGroupMembers.start = function() {
scriptEnabled = true;
deleteAll();
};
deleteAllGroupMembers.stop = function() {
scriptEnabled = false;
};
function deleteAll() {
if (scriptEnabled) {
queueMembersToDelete();
processQueue();
}
}
function queueMembersToDelete() {
var adminActions = document.getElementsByClassName('adminActions');
console.log(excludedFbIds);
for(var i=0; i<adminActions.length; i++) {
var gearWheelIconDiv = adminActions[i];
var hyperlinksInAdminDialog = gearWheelIconDiv.getElementsByTagName('a');
var fbMemberId = gearWheelIconDiv.parentNode.parentNode.id.replace('member_','');
var fbMemberName = getTextFromElement(gearWheelIconDiv.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByClassName('fcb')[0]);
if (excludedFbIds.indexOf(fbMemberId) != -1) {
console.log("SKIPPING "+fbMemberName+' ('+fbMemberId+')');
continue;
} else {
usersToDeleteQueue.push({'memberId': fbMemberId, 'gearWheelIconDiv': gearWheelIconDiv});
}
}
}
function processQueue() {
if (!scriptEnabled) {
return;
}
if (usersToDeleteQueue.length > 0) {
removeNext();
setTimeout(function(){
processQueue();
},1000);
} else {
getMore();
}
}
function removeNext() {
if (!scriptEnabled) {
return;
}
if (usersToDeleteQueue.length > 0) {
var nextElement = usersToDeleteQueue.pop();
removeMember(nextElement.memberId, nextElement.gearWheelIconDiv);
}
}
function removeMember(memberId, gearWheelIconDiv) {
if (processing) {
return;
}
var gearWheelHref = gearWheelIconDiv.getElementsByTagName('a')[0];
gearWheelHref.click();
processing = true;
setTimeout(function(){
var popupRef = gearWheelHref.id;
var popupDiv = getElementByAttribute('data-ownerid',popupRef);
var popupLinks = popupDiv.getElementsByTagName('a');
for(var j=0; j<popupLinks.length; j++) {
if (popupLinks[j].getAttribute('href').indexOf('remove.php') !== -1) {
// this is the remove link
popupLinks[j].click();
setTimeout(function(){
var confirmButton = document.getElementsByClassName('layerConfirm uiOverlayButton selected')[0];
var errorDialog = getElementByAttribute('data-reactid','.4.0');
if (confirmButton != null) {
if (canClick(confirmButton)) {
confirmButton.click();
} else {
console.log('This should not happen memberid: '+memberId);
5/0;
console.log(gearWheelIconDiv);
}
}
if (errorDialog != null) {
console.log("Error while removing member "+memberId);
errorDialog.getElementsByClassName('selected layerCancel autofocus')[0].click();
}
processing = false;
},700);
continue;
}
}
},500);
}
function canClick(el) {
return (typeof el != 'undefined') && (typeof el.click != 'undefined');
}
function getMore() {
processing = true;
more = document.getElementsByClassName("pam uiBoxLightblue uiMorePagerPrimary");
if (typeof more != 'undefined' && canClick(more[0])) {
more[0].click();
setTimeout(function(){
deleteAll();
processing = false;
}, 2000);
} else {
deleteAllGroupMembers.stop();
}
}
function getTextFromElement(element) {
var text = element.textContent;
return text;
}
function getElementByAttribute(attr, value, root) {
root = root || document.body;
if(root.hasAttribute(attr) && root.getAttribute(attr) == value) {
return root;
}
var children = root.children,
element;
for(var i = children.length; i--; ) {
element = getElementByAttribute(attr, value, children[i]);
if(element) {
return element;
}
}
return null;
}
return deleteAllGroupMembers;
})();
deleteAllGroupMembers.start();
// stop the script by entering this in the console: deleteAllGroupMembers.stop();


Lúc này là ngồi chờ thôi. Đoạn code sẽ tự chạy và xóa dần các thành viên trong group của bạn.

Lời Kết

Hi vong thủ thuật này sẽ giúp ích cho bạn.Chúc các bạn thành công!
CHUYÊN MỤC

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận Gần Đây

Một số lưu ý khi bình luận
● Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin.
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.