Tạo Bài Viết Liên Quan tự động hiện khi cuộn trang cho Blogger

#Thủ Thuật #Windows #Blogger #Facebook

Tạo Bài Viết Liên Quan tự động hiện khi cuộn trang cho Blogger

Share:
Chào các bạn, theo yêu cầu của một bạn gửi đến Bác Sĩ Windows thì bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn Bài viết liên quan (related post) dạng slide khi cuộn xuống gần cuối trang cho Blogspot. Mang hiệu ứng khá đẹp mắt, thủ thuật này sẽ góp phần làm blogspot của bạn thêm chuyên nghiệp hơn đấy!!

Các bước thực hiện

Bước 1. Đăng nhập Blogger ➔ Chủ đề ➔ Chỉnh sửa HTML
Bước 2. Chèn CSS vào trước ]]></b:skin>
#chslidingbox{background:#fff;width:100%;max-width:330px;height:auto;position:fixed;overflow:hidden;border:none;right:-360px;z-index:99;text-align:left;box-shadow:rgba(0,0,0,0.15) 0 1px 1px 1px;transition:all .4s ease-out}
.chslidingbox-title{background:#0093da;color:#fff;display:block;height:40px;line-height:40px;width:100%;font-size:14px;text-transform:capitalize;font-weight:700;letter-spacing:.5px}
.chslidingbox-title span a{font-family:initial;float:right;height:40px;margin:0 0 0 15px;text-align:center;color:#fff;font-size:100%}
a#chslidingbox-close,a#chslidingbox-close{margin-right:15px}
.chslidingbox-title >span >h2{font-size:20px!important;font-weight:400!important}
.chslidingbox-container{border:none;float:left;width:100%;height:auto;margin:0}
.chslidingbox-container >div{border:none;margin:0;padding:0}
.chslidingbox-container >div >span{font-size:14px}
.show{bottom:68px}
.hide{bottom:-302px}
.related-post{font-size:70%}
.related-post h4{font-size:150%;margin:0 0 .5em}
.related-post-style-2{margin-top:-20px;padding-top:15px;list-style:none}
.related-post-style-2 li{padding:0 10px 10px;overflow:hidden}
.related-post-style-2 li:first-child{border-top:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-thumbnail{width:45px;height:45px;max-width:none;max-height:none;border:0;padding:0;float:left;margin:0 10px 0 0}
.related-post-style-2 .related-post-item-title{font-weight:400;font-size:15px;line-height:normal}
a.related-post-item-title{color:#30373B;transition:all .4s ease-out}
a:hover.related-post-item-title{color:#0093da;text-decoration:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-summary{display:block;overflow:hidden}
Bước 3. Chèn đoạn script này vào trước thẻ <data:post.body/>
Lưu ý: Trong một template có rất nhiều thẻ <data:post.body/>, bạn phải chèn đúng thì nó mới hiện. Nếu đã chèn trước thẻ này rồi mà không hiện thì hãy chèn trước thẻ khác nhé, làm tuần tự cho đến khi nó hiện!
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='show' id='chslidingbox'>
<div class='chslidingbox-title chslidingbox-www'>
<span style='float:left;margin:0 15px;'>Xem thêm:</span>
<span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-close' title='close'><i class='fa fa-window-close'/></a></span>
<span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-minimize' title='minimize'><i class='fa fa-window-maximize'/></a></span>
<span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-maximize' title='maximize'><i class='fa fa-window-restore'/></a></span>
</div>
<div class='chslidingbox-container'>
<div class='related-post' id='sliding-tab'/>
<script type='text/javascript'>
var labelArray = [<b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'>
&quot;<data:label.name/>&quot;<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop></b:if>];
var relatedPostConfig = {homePage: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,widgetTitle: &quot;&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&quot;,numPosts: 5,summaryLength: 0,
titleLength: &quot;auto&quot;,thumbnailSize: 45,noImage: &quot;https://2.bp.blogspot.com/-BdZahr9Qwy4/WNXhN6hOUxI/AAAAAAAAAJk/_7cC82z3NfEVQ-drE0LqiJCgl-1OgkbnwCLcB/s1600/Logo-Bac-Si-Windows.png&quot;,containerId: &quot;sliding-tab&quot;,newTabLink: true,moreText: &quot;&quot;,widgetStyle: 2,callBack: function() {}};
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*! Related Post Widget for Blogger by Taufik Nurrohman => http://gplus.to/tovic */
var randomRelatedIndex,showRelatedPost;(function(n,m,k){var d={widgetTitle:"<h4>Artikel Terkait:</h4>",widgetStyle:1,homePage:"http://www.arlinadzgn.com",numPosts:7,summaryLength:370,titleLength:"auto",thumbnailSize:72,noImage:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",containerId:"related-post",newTabLink:false,moreText:"Baca Selengkapnya",callBack:function(){}};for(var f in relatedPostConfig){d[f]=(relatedPostConfig[f]=="undefined")?d[f]:relatedPostConfig[f]}var j=function(a){var b=m.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=a;k.appendChild(b)},o=function(b,a){return Math.floor(Math.random()*(a-b+1))+b},l=function(a){var p=a.length,c,b;if(p===0){return false}while(--p){c=Math.floor(Math.random()*(p+1));b=a[p];a[p]=a[c];a[c]=b}return a},e=(typeof labelArray=="object"&&labelArray.length>0)?"/-/"+l(labelArray)[0]:"",h=function(b){var c=b.feed.openSearch$totalResults.$t-d.numPosts,a=o(1,(c>0?c:1));j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&start-index="+a+"&max-results="+d.numPosts+"&callback=showRelatedPost")},g=function(z){var s=document.getElementById(d.containerId),x=l(z.feed.entry),A=d.widgetStyle,c=d.widgetTitle+'<ul class="related-post-style-'+A+'">',b=d.newTabLink?' target="_blank"':"",y='<span style="display:block;clear:both;"></span>',v,t,w,r,u;if(!s){return}for(var q=0;q<d.numPosts;q++){if(q==x.length){break}t=x[q].title.$t;w=(d.titleLength!=="auto"&&d.titleLength<t.length)?t.substring(0,d.titleLength)+"&hellip;":t;r=("media$thumbnail" in x[q]&&d.thumbnailSize!==false)?x[q].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+(\-c)?/,"/s"+d.thumbnailSize+"-c"):d.noImage;u=("summary" in x[q]&&d.summaryLength>0)?x[q].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,d.summaryLength)+"&hellip;":"";for(var p=0,a=x[q].link.length;p<a;p++){v=(x[q].link[p].rel=="alternate")?x[q].link[p].href:"#"}if(A==2){c+='<li><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+'</span> <a href="'+v+'" class="related-post-item-more"'+b+">"+d.moreText+"</a></span>"+y+"</li>"}else{if(A==3||A==4){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-title" href="'+v+'"'+b+'><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"></a><div class="related-post-item-tooltip"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></div>"+y+"</li>"}else{if(A==5){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-wrapper" href="'+v+'" title="'+t+'"'+b+'><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><span class="related-post-item-tooltip">'+w+"</span></a>"+y+"</li>"}else{if(A==6){c+='<li><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><div class="related-post-item-tooltip"><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+"</span></span>"+y+"</div></li>"}else{c+='<li><a title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></li>"}}}}}s.innerHTML=c+="</ul>"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]);
//]]>
</script>  
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(window).scroll(function(){$("#chslidingbox").css($(this).scrollTop()>400?{right:"0px"}:{right:"-360px"})}),$(document).ready(function(){var i=$("#chslidingbox"),s=$("#chslidingbox-close"),o=$("#chslidingbox-minimize"),l=$("#chslidingbox-maximize");l.hide(),s.click(function(){i.css({right:"-350px"}),i.fadeOut("slow")}),o.click(function(){i.toggleClass("hide"),$(this).hide(),l.show()}),l.click(function(){i.toggleClass("hide"),$(this).hide(),o.show()})});
//]]>
</script>
</div>
</div>
</b:if>
Bước 4. Lưu chủ đề.

Kết

Đây là mẫu Related Posts khá đẹp và bắt mắt, kết hợp với hiệu ứng trượt từ javascript và css nữa, widget này sẽ tôn thêm vẻ 'đẹp' và 'sang' cho blog của bạn lắm đấy! Còn chờ gì nữa mà không áp dụng ngay nào!
CHUYÊN MỤC

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận Gần Đây

Một số lưu ý khi bình luận
● Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin.
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.