Tổng hợp tất cả thẻ điều kiện cần thiết trong Blogspot

#Thủ Thuật #Windows #Blogger #Facebook

Tổng hợp tất cả thẻ điều kiện cần thiết trong Blogspot

Share:
Trong thiết kế blogspot, thẻ điều kiện IF rất quan trọng, giúp bạn thiết kế web thêm chuyên nghiệp hơn. Dưới đây là tổng hợp tất cả các thẻ điều kiện trong blogspot do mình sưu tầm được.


Trang chủ, trang label (nhãn), trang archive (lưu trữ)

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

Trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

Trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

Trang lưu trữ (archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

Trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

Trang bài viết và trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

Trang chỉ định (thay URL vào)

<b:if cond='data:blog.url == "_URL_"'>

Trang label (nhãn)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

Trang label được chỉ định (VD: Blogspot)

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogspot&quot;'>

Trang bài viết đầu tiên

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

Trang của tác giả nào đó

<b:if cond='data:displayname == "_TÊN_TÁC_GIẢ_"'>

Trang cho phép nhận xét (comment)

<b:if cond='data:post.allowComments'>

Trang kết quả tìm kiếm của một từ xác định

Thay Blogspot thành từ khóa tìm kiếm bạn muốn.
<b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;Blogspot&quot;'>

Trang lỗi (404)

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'

Thẻ điều kiện chỉ hiển thị trên mobile 

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;true&quot;'> 

Thẻ điều kiện khi bài viết có nhãn nào đó

<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "TÊN NHÃN")'> 

Thẻ điều kiện IN 

<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>
Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

 Thẻ điều kiện NOT IN

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>
Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

Thẻ điều kiện AND

 <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết
</b:if>

Thẻ điều kiện OR 

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết
</b:if>

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng ngược lại, chỉ cần thay đổi == thành !=

Ví dụ:

Hiển thị trong trang bài viết:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Hiển thị tất cả các trang, trừ trang bài viết:
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>

Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp với <b:else/> dành cho 2 miền khác nhau
Ví dụ:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'/>
<b:else/>
<script async='async' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js'/>
</b:if>
Nếu ở trang static_page thì dùng code
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'/>
Nếu không ở trang static_page thì dùng code
<script async='async' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js'/>
CHUYÊN MỤC

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận Gần Đây

Một số lưu ý khi bình luận
● Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin.
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.