Tạo widget recent comments với avatar bo tròn đẹp cho blogger

#Thủ Thuật #Windows #Blogger #Facebook

Tạo widget recent comments với avatar bo tròn đẹp cho blogger

Share:
Nếu blog của bạn bó nhiều lượt xem, nhiều bài viết và nhiều nhận xét thì một widget recent comments sẽ không thể thiếu để việc quản lý các nhận xét dễ dàng và tiện lợi hơn.
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một widget recent comments với ảnh avatar bo tròn cho blog.
Xem Demo

Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện Bố cục của blog
Bước 2: Tạo một widget HTML/Javascript mới
Bước 3: Copy đoạn code sau và dán vào đó
<style type="text/css">
ul.helploggercomments{list-style: none;margin: 0;padding: 0;}
.helploggercomments li {background: none !important;margin: 0 0 6px !important;padding: 0 0 6px 0 !important;display: block;clear: both;overflow: hidden;list-style: none;word-break:break-all;}
.helploggercomments li .avatarImage {padding: 3px;
background: #fefefe;-webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;box-shadow: 0 1px 1px #ccc;float: left;margin: 0 6px 0 0;position: relative;overflow: hidden;}
.avatarRound {-webkit-border-radius: 100px;-moz-border-radius: 100px;border-radius: 100px;}
.helploggercomments li img {padding: 0px;position: relative;overflow: hidden;display: block;}
.helploggercomments li span {margin-top: 4px;color: #666;display: block;font-size: 12px;font-style: italic;line-height: 1.4;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
// Recent Comments Settings
var numComments  = 5,
showAvatar  = true,
avatarSize  = 60,
roundAvatar = true,
characters  = 40,
showMorelink = false,
moreLinktext = "More »",
defaultAvatar  = "http://4.bp.blogspot.com/-SRSVCXNxbAc/UrbxxXd06YI/AAAAAAAAFl4/332qncR9pD4/s1600/default-avatar.jpg",
hideCredits = true;
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('7 E=E||5,8=8||12,o=o||13,k=k||"h://4.F.p.f/-14/15/16/17/G/18-19.1a",H=H||" 1b &1c;",q=(r q===\'u\')?j:q,v=(r v===\'u\')?Q:v,m=(r m===\'u\')?j:m,I=(r I===\'u\')?Q:m;1d R(w){7 9;9=\'<S J="R">\';K(7 i=0;i<E;i++){7 x,y,3,n;6(i==w.T.b.z)1e;9+="<U>";7 b=w.T.b[i];K(7 l=0;l<b.L.z;l++){6(b.L[l].1f==\'1g\'){x=b.L[l].A}}K(7 a=0;a<b.M.z;a++){y=b.M[a].1h.$t;3=b.M[a].1i$1j.V}6(3.g("/G/")!=-1){3=3.B("/G/","/s"+8+"-c/")}e 6(3.g("/W/")!=-1){3=3.B("/W/","/s"+8+"-c/")}e 6(3.g("/X-c/")!=-1&&3.g("h:")!=0){3="h:"+3.B("/X-c/","/s"+8+"-c/")}e 6(3.g("N.f/C/1k-Y.O")!=-1){3="h://1.F.p.f/-1l/1m/1n/1o/s"+8+"/1p.Z"}e 6(3.g("N.f/C/1q-Y.O")!=-1){3="h://2.F.p.f/-1r/1s/1t/1u/s"+8+"/1v.Z"}e 6(3.g("N.f/C/1w.O")!=-1){6(k.g("1x.f")!=-1){3=k+"&s="+8}e{3=k}}e{3=3}6(q==j){6(m==j){n="1y"}e{n=""}9+="<10 J=\\"1z "+n+"\\"><C J=\\""+n+"\\" V=\\""+3+"\\" 1A=\\""+y+"\\" 1B=\\""+8+"\\" 1C=\\""+8+"\\"/></10>"}9+="<a A=\\""+x+"\\">"+y+"</a>";7 11=b.1D.$t;7 d=11.B(/(<([^>]+)>)/1E,"");6(d!=""&&d.z>o){d=d.1F(0,o);d+="&1G;";6(v==j){d+="<a A=\\""+x+"\\">"+H+"</a>"}}e{d=d}9+="<D>"+d+"</D>";9+="</U>"}9+=\'</S>\';7 P="";6(I==j){P="1H:1I;"}9+="<D 1J=\\"1K-1L:1M;1N:1O;1P-1Q:1R;"+P+"\\">1S 1T<a A=\\"h://w.p.f/\\"> 1U</a></D>";1V.1W(9)}',62,121,'|||authorAvatar|||if|var|avatarSize|commentsHtml||entry||commBody|else|com|indexOf|http||true|defaultAvatar||roundAvatar|avatarClass|characters|blogspot|showAvatar|typeof|||undefined|showMorelink|helplogger|commentlink|authorName|length|href|replace|img|span|numComments|bp|s1600|moreLinktext|hideCredits|class|for|link|author|blogblog|gif|hideCSS|false|helploggercomments|ul|feed|li|src|s220|s512|rounded|png|div|commHTML|60|40|SRSVCXNxbAc|UrbxxXd06YI|AAAAAAAAFl4|332qncR9pD4|default|avatar|jpg|More|raquo|function|break|rel|alternate|name|gd|image|b16|7bkcAKdpGXI|UrbyQRqvSKI|AAAAAAAAFmI|oBv_yMeYnMQ|blogger|openid16|VgnInuIUKBU|UrbzyXTYWRI|AAAAAAAAFmU|3f_Vfj3TI6A|openid|blank|gravatar|avatarRound|avatarImage|alt|width|height|content|ig|substring|hellip|visibility|hidden|style|font|size|10px|display|block|text|align|right|Widget|by|Helplogger|document|write'.split('|'),0,{}))
</script>
<script type="text/javascript" src="http://urlblog.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json&callback=helploggercomments&max-results=5"></script>
Sửa những thành phần màu đỏ lại cho phù hợp với blog của bạn nhé.
Bước 4: Lưu tiện ích.
CHUYÊN MỤC

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận Gần Đây

Một số lưu ý khi bình luận
● Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin.
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.